Leadership


CHEN Chenghui    Vice-president
XiaMen KeHua HengSheng Co., Ltd.